Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

Thư viện tài liệu tham khảo

Chess Camp Vol 1 Move Attack and Capture Sukhin signed

15:58 19/02/21 40 lượt xem
Chess Camp Vol 2-Simple Checkmates Sukhin

15:59 19/02/21 42 lượt xem
Chess-Camp-Vol-3-Checkmates-with-Many-Pieces_Sukhin

15:59 19/02/21 53 lượt xem
Chess-Camp-Vol-4-Elementary-Endgames_Sukhin

15:59 19/02/21 42 lượt xem
Chess-Camp-Vol-5-Two-Move-Checkmates_Sukhin

16:00 19/02/21 28 lượt xem
Chess-Camp-Vol-6-Tactics-in-Attack-and-Defense_Sukhin

16:00 19/02/21 30 lượt xem
Chess-Camp-Vol-7-Opening-Tactics_Sukhin

16:00 19/02/21 26 lượt xem
Hotline
098 169 0000
Zalo
098 169 0000
Facebook
http://facebook.com/olympiachess.vn