4 ngày bố mẹ nghỉ làm, thầy cô nghỉ dạy theo chân 11 VDV đi đánh giải, kết quả cuối cùng các con đã mang về 1 HCV cờ nhanh u7 của bạn Minh Khuê và 1 HCĐ cờ truyền thống u7 của bạn Trung Anh. Tiếc cho một số bạn đã để vụt huy chương ở ván cuối, nhưng đó cũng sẽ là một bài học thật sự đáng giá cho các con ở những giải sau.