Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Trung tâm giảng dạy1

Cơ sở 1: T18 Times City

Địa chỉ: Phòng 05 tầng 31 T18 Timescity - Minh Khai - Hà Nội

Liên hệ: 091.992.9982/098.169.0000

Có 6 lớp đang hoạt động tại cơ sở 1.

1

 

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

 

Lớp CS1001: Học thứ 2 và thứ 6 từ 17h30 -19h

Lớp CS1002: Học thứ 7 từ 16h - 17h30

Lớp CS1003: Học thứ 2 và thứ 6 từ 9h - 10h30

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

CS1004: Học  thứ 7 từ 17h30 – 19h

CS1005: Học thứ 2 và thứ 4 từ
17h30 - 19h

3


Lớp Xe

CS1006: Học thứ 4 và thứ 7 từ

17h30 -19hLiên tục tuyển sinh các lớp Cờ vua hè:

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

3

Lớp nâng cao 1 (lớp Xe)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

 

 

 
2

Cơ sở 2: Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế AIPT làng Việt Kiều Châu Âu

Địa chỉ: Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế AIPT số 23 dãy 16b1 Làng Việt Kiều Châu Âu - Mỗ Lao - Hà Đông.
Liên hệ: 091.992.9982/098.169.0000

Có 1 lớp đang hoạt động tại cơ sở 2:

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lớp CS1001: Học thứ  4 (17h30 -19h) và  thứ 7 hàng tuần từ 8h30 – 10h

Liên tục tuyển sinh các lớp Cờ vua hè:

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

3

Lớp nâng cao 1 (lớp Xe)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

 


 

3

Cơ sở 3: BT3, KĐT Việt Hưng

Địa chỉ: Số 2 - Lô BT3, KĐT Việt Hưng - Long Biên 

Liên hệ: 091.992.9982 hoặc 043.657.7215

Có 2 lớp đang hoạt động

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt 1)

Lịch học: Thứ 7 hàng tuần (16h -17h30)

2

Lớp Tốt 2

Lịch học: Thứ 3 và 5 (17h30 -19h)

3

Lớp Mã


Liên tục tuyển sinh

 

 


4

Cơ sở 4: BT1, KĐT Đặng Xá

Địa chỉ: BT1 - Đường ĐX 5 - KĐT Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Liên hệ: 091.992.9982 hoặc 04.6329. 2656

Có 2 lớp đang hoạt động

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lịch học: Học thứ 3 và 5 (17h30 -19h)

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lịch học: Học thứ 3 và 5 (17h30 -19h)

3

Lớp nâng cao (lớp Xe)

Liên tục tuyển sinh

 
5

Cơ sở 5: IQ Hà Đông

Địa chỉ: Số F3 khu đấu giá đất Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu - Hà Đông

Liên hệ: 091.992.9982 hoặc 0983.082.339

Hiện tại có 2 lớp đang hoạt động:

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lịch học: Thứ 3 và thứ 6 (8h30 -10h)

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lịch học: Thứ 3 và thứ 6 (8h30 -10h)

3

Lớp nâng cao 1 (lớp Xe)

Liên tục tuyển sinh

 


6

Cơ sở 6: Trường Mầm Non Kidslife - CT18 - Happy House Garden

Địa chỉ: Tầng 1, Lô CT18 Khu nhà Happy House Garden, KĐT Việt Hưng 

Liên hệ: 091.992.9982 hoặc 04 3652 6838

Có 2 lớp đang hoạt động tại cơ sở 6.

 


1

 

Lớp nhập môn (lớp Tốt)


Lớp CS6001: Học thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ 
9h -10h30

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lớp CS6003: Học thứ 7 hàng tuần từ 

9h -10h30


Liên tục tuyển sinh các lớp cờ vua hè:

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần

3

Lớp nâng cao 1 (lớp Xe)

Lịch học: Linh hoạt các ngày trong tuần7

Cơ sở 7: Trung tâm BeeSchool Ngọc Lâm - 111 Hoàng Như Tiếp

Địa chỉ: Trung tâm Beeschool Ngọc Lâm 111 Hoàng Như Tiếp

Liên hệ: 091.992.9982 hoặc 04.3216.1211

Hiện tại có 2 lớp đang hoạt động:

1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lịch học: Thứ 5 (17h30 - 19h) và chủ nhật từ 9h - 10h30

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lịch học: Thứ 5 (17h30 -19h) và chủ nhật từ 9h - 10h30

3

Lớp nâng cao 1 (lớp Xe)

Liên tục tuyển sinh

 


8

Cơ sở 8: Nhà RD1, Tầng 1, Khu Rừng Cọ KĐT Ecopark

Cơ sở 8: Câu lạc bộ Sun Club KĐT Ecopark.

Địa chỉ: Nhà RD1, Tầng 1, Khu căn hộ Rừng Cọ KĐT Ecopark.

Liên hệ: 091.992.9982 hoặc 0912.641.261

Có 2 lớp đang hoạt động tại cơ sở 8:


1

Lớp nhập môn (lớp Tốt)

Lịch học: Thứ 3 và thứ 7 từ 9h - 10h30

2

Lớp phát triển tư duy (lớp Mã)

Lịch học: Thứ 3 từ 17h - 18h30

3

Lớp nâng cao 1 (lớp Xe)


Liên tục tuyển sinh

 

 

 

9

Hệ thống các trường tiểu học và mầm non


•               Tiểu học Quảng An – Tây Hồ có 3 lớp đang hoạt động
             1. Lớp Xe – thứ 5 hàng tuần lúc 17h – 18h30
             2. Lớp Mã – thứ 6 hàng tuần 17h – 18h30
             3. Lớp Tốt – Thứ 6 hàng tuần 17h – 18h30

•          Tiểu học Xuân La – Tây Hồ có 2 lớp đang hoạt động
             1. Lớp Mã – thứ 5 hàng tuần lúc 17h – 18h30
             2. Lớp Tốt – Thứ 5 hàng tuần lúc 17h – 18h30

•               Tiểu học Đông Thái – Tây Hồ 2 lớp đang hoạt động
             1. Lớp Mã – thứ 3 hàng tuần lúc 16h30h – 18h
             2. Lớp Tốt – Thứ 6 hàng tuần lúc 16h30 – 18h
             
•               Tiểu học Thành Công A có 3 lớp đang hoạt động:
             1. Lớp Mã – thứ 2 và thứ 4 hàng tuần lúc 16h30 – 17h45
             2. Lớp Tốt – thứ 2 và thứ 4 hàng tuần lúc 16h30 – 17h45
             3. Lớp Tốt (Cờ tướng) – thứ 2 và thứ 4 hàng tuần lúc 16h30 – 17h45

•Mầm non Ban Mai có 1 lớp đang hoạt động
             1. Lớp Tốt – thứ 3 hàng tuần lúc 14h15 - 15h30

Số khách đã truy cập
60571
Số khách trực tuyến
13