Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Sách học tập


Quyển 1:  Giáo trình nhập môn cờ vua


Quyển 2:  Con đường dẫn đến những chiến thắng đầu tiên


Quyển 3: Tấn công hay phòng thủ ?Quyển 4:  Tượng Mã tranh hùngQuyển 5: Cấu trúc Tốt

5) 350 Bài Chiếu Hết Sau 1 Nước6) 350 Bài Chiếu Hết Sau 2 Nước7) 350 Bài Chiếu Hết Sau 3 Nước

Số khách đã truy cập
119029
Số khách trực tuyến
8

X

Góc tư vấn trực tuyến ?