Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Sách học tập


Quyển 1:  Giáo trình nhập môn cờ vua


Quyển 2:  Con đường dẫn đến những chiến thắng đầu tiên


Quyển 3: Tấn công hay phòng thủ ?Quyển 4:  Tượng Mã tranh hùng

Số khách đã truy cập
60573
Số khách trực tuyến
15