Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Bàn cờ treo


Bàn Cờ Treo

(Dùng trong giảng dạy)

Quân nhựa, bàn giả da. Kích thước 76x76 cm

Giá bán: 750.000 đ

 

 

   

Số khách đã truy cập
60567
Số khách trực tuyến
9