Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Video


Video hướng dẫn phương pháp chiếu hết bằng 2 Tượng

21-03-2016 16:21:31

Phương pháp chiếu hết bằng 2 Tượng

Phương pháp chiếu hết bằng 2 Tượng

Số khách đã truy cập
82925
Số khách trực tuyến
11

X

Góc tư vấn trực tuyến ?