Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Video


Thần đồng cờ vua Magnus Carlsen người Na Uy

22-05-2016 15:11:35

Đại kiện tướng cờ vua khi mới 13 tuổi

Thần đồng cờ vua Magnus Carlsen người Na Uy trở thành Đại kiện tướng cờ vua khi mới 13 tuổi

Số khách đã truy cập
80960
Số khách trực tuyến
4

X

Góc tư vấn trực tuyến ?