Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Video


Garry Kasparov Crushes Wesley So - Beautiful Tactical - 2016 Ultimate Blitz Challenge With Kasparov

28-05-2017 21:49:13

Beautiful Tactical - 2016 Ultimate Blitz Challenge With Kasparov

Beautiful Tactical - 2016 Ultimate Blitz Challenge With Kasparov

Số khách đã truy cập
63181
Số khách trực tuyến
16