Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Video


Blitz Chess

14-03-2018 10:43:53

Hai Đại Kiện Tướng thi đấu Cờ chớp.

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="--yt-endpoint-color:hsl(206.1, 79.3%, 52.7%);">Anand BEAT Hikaru Nakamura || Blitz chess 2017</yt-formatted-string>

Số khách đã truy cập
116500
Số khách trực tuyến
18

X

Góc tư vấn trực tuyến ?