Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Video


Magnus Carlsen's 5 Chess Tips For Beginning Players

21-03-2018 10:10:26

5 lời khuyên của Magnus Carlsen cho những người mới chơi cờ.

5 lời khuyên của Magnus Carlsen cho những người mới chơi cờ.

Số khách đã truy cập
116536
Số khách trực tuyến
11

X

Góc tư vấn trực tuyến ?