Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982


Video


Video ván đấu

Lê Quang Liêm - Kramnik

Vladimir Kramnik vs Magnus Carlsen

Ván đấu giữa Vladimir Kramnik vs Magnus Carlsen Chess Blitz Tal Memorial

Video hướng dẫn nước đi các quân cờ

Video hướng dẫn nước đi các quân cờ

Số khách đã truy cập
69794
Số khách trực tuyến
21

X

Góc tư vấn trực tuyến ?