Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982

Sách tham khảo


Sách Cờ vua hay - The Manual of Chess Combinations - Chess School

04-04-2018 15:29:09 |  Tải về

Sách hay

 The Manual of Chess Combinations - Chess School là một cuốn sách bán chạy nhất của huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm Sergey Ivashchenko. Hơn 250.000 bản sao của cuốn sách của ông đã được bán ở Liên Xô vào cuối những năm 1980.
The Manual of Chess Combinations - Chess School - Chess School 1A bao gồm 3 chương 142 trang bài tập được chia thành các chủ đề cụ thể. Để mọi người dễ dàng tham khảo câu lạc bộ lưu ý những kí hiệu sau đây:

  • Hình tam giác trắng: Bên trắng đi trước.
  • Hình tam giác đen: Bên đen đi trước.
  • Mate in..: Chiếu hết trong
  • King – Vua, Queen – Hậu, Rook – Xe, Bishop – Tượng, Knight – Mã, Pawn – Tốt.

Chương 1:
1. Mate in one: Rook, Queen, Bishop, Knight, Pawn (từ trang số 10 đến trang số 19).
2. Mate in one: Tổng hợp (từ trang số 20 đến trang số 29).
Chương 2:
1. Mate in one: Tổng hợp ôn tập (từ trang số 31 đến trang số 35).
2. Tactics: Tấn công đôi, mở đường tấn công , đòn xiên…(từ trang số 36 đến trang số 50).
3. Draw (Hòa cờ): Hòa theo thế hòa Pat , hòa cơ bản (từ trang số 51 trang số 55).
4. Mate in two: Sử dụng phương pháp chiếu liên tục trong 2 nước để chiếu hết bằng các đòn chiến thuật lưỡng chiếu, thu hút, đánh lạc hướng….(từ trang số 56 đến trang số 80).
Chương 3:
1. Mate in two: Tổng hợp sử dụng phương pháp chiếu liên tục có xen kẽ phương pháp chiếu hết bằng nước chờ đợi (từ trang số 82 đến trang số 106).
2. Tactics: Tổng hợp (từ trang 107 đến trang số 131).
3. Đáp Án: Từ trang số 131 đến trang số 142.

Theo Olympiachess.vn

Số khách đã truy cập
116498
Số khách trực tuyến
16

X

Góc tư vấn trực tuyến ?