Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982


Sách tham khảo


The right way to teach chess to kids

Đây là cuốn sách hướng dẫn cho phụ huynh và giáo viên cách tốt nhất để dạy cờ vua cho trẻ em.

543 Bài tập Cờ vua đặc sắc

Bài tập hay theo cấp độ từ dễ đến khó

Sách hay về tàn cuộc

Tổng hợp các kiến thức về tàn cuộc trong cờ vua

Tự học chơi cờ vua

Sách hướng dẫn tự học chơi cờ vua

Sách hay hướng dẫn người chơi cờ

Sách hay hướng dẫn người chơi cờ

Số khách đã truy cập
84848
Số khách trực tuyến
37

X

Góc tư vấn trực tuyến ?