Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982


Sách tham khảo


Dạy chơi Cờ vua phần I

Hướng dẫn cách xếp quân Cờ vua

Chess for kids and Parents

Sách hướng dẫn học cờ vua

Số khách đã truy cập
116543
Số khách trực tuyến
8

X

Góc tư vấn trực tuyến ?