Olympia Chess
Một nước đi tương lai rộng mở !
Liên hệ tư vấn
098.169.0000
091.992.9982


Sách tham khảo


Dạy chơi Cờ vua phần I

Hướng dẫn cách xếp quân Cờ vua

Chess for kids and Parents

Sách hướng dẫn học cờ vua

The right way to teach chess to kids

Đây là cuốn sách hướng dẫn cho phụ huynh và giáo viên cách tốt nhất để dạy cờ vua cho trẻ em.

Số khách đã truy cập
68188
Số khách trực tuyến
24

X

Góc tư vấn trực tuyến ?